We are looking for translators! If you are fluent in Vietnamese or Mongolian and want some experience working with a dynamic team in an NGO setting, please get in touch by emailing careers@onesky.org

БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ:

“Хүүхэд бүрийн төлөө” уриатай Уанскай байгууллага нь хүүхдээ ойлгон хөгжүүлэх, чанартай асаргаа, халамж үзүүлэх эрт үеийн боловсрол олгох сургалтыг олон нийт, асран хамгаалагчдад зориулан зохион байгуулах замаар бага насны хүүхдүүдэд бүрэн дүүрэн өсөж хөгжих боломж олгохыг зорьдог. Уанскай байгууллага нь 1998 онд Хятадын халамжийн байгууллагууд дахь хүүхдүүдийн амьдралыг сайжруулах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан. 2011 онд БНХАУ-ын Иргэний Захиргааны Яамны урилгын дагуу Уанскай байгууллага тус улсын хүүхдийн халамжийн ажилтан бүрийг нотолгоонд суурилсан арга барилынхаа дагуу сургаж эхэлсэн. Өнөөдөр Уанскай байгууллага нь өөрийн сургалтын арга барилаа БНХАУ-ын бүх мужид хэрэгжүүлээд зогсохгүй, Азийн бусад орнуудын хязгаарлагдмал орчинд амьдарч буй хүүхдүүдэд хүрч, үр өгөөжөө өгөхөөр ажиллаж байна. Өнгөрсөн 20 гаруй жилийн хугацаанд Засгийн Газар болон орон нутгийн иргэдтэй хамтран ажилласнаар Уанскай байгууллага нь эх газрын Хятад, Вьетнам, Монгол, Хонгконг зэрэг оронд 75,878 асран хамгаалагчдыг сургаж, эмзэг бүлгийн 274,521 хүүхдүүдэд хүрч ажилласан байна. Та бидний ажлын үр дүн, нөлөөллийн талаар илүү ихийг эндээс унших  боломжтой.

АЖЛЫН ЗОРИЛГО:

Сургагч багш нь бага насны хүүхдийн асаргаа халамж болон боловсрол (ECCE)-ын шилдэг туршлагуудын талаар эцэг эхчүүдийн бүлгийг удирдан чиглүүлэх үүргийг хүлээнэ. Сургагч багш нь хүүхэд-насанд хүрэгчдийн хоорондох харилцааг өндөр түвшинд үлгэрлэх ба эцэг эхчүүдэд хүүхдийнхээ эрүүл, цогц хөгжлийг дэмжихэд нь хэрхэн туслах талаар танхимын болон цахим сургалтыг зохион байгуулах ажлыг удирдаж, суралцагчидтай холбогдох платформууд дээр ажиллана. Сургагч багш нь сургалтын хөтөлбөрийг төлөвлөх ба хэрэгжүүлэхдээ Уанскай байгууллагын сургалтын багийн бусад гишүүдтэй хамтран ажиллана.

ТАЙЛАГНАЛ: Уанскай байгууллагын Хөтөлбөрийн захиралд тайлагнана.

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮҮРЭГ:  

 • Эцэг эх, асран хамгаалагч нарт хүүхэдтэйгээ хэрхэн бүрэн ээнэгшихүйг бий болгож, хүүхэддээ чанартай асаргаа, халамж үзүүлэх ба хүүхэдтэйгээ харилцах талаар сургалт явуулах;
 • Хүүхдийн хөгжлийн бүхий л чиглэлийг (тухайлбал: танин мэдэхүй, бие бялдар, нийгэмшихүй-сэтгэл хөдлөл болон харилцаа ба хэл ярианы хөгжил) дэмжихийн зэрэгцээ хүүхдийн тоглох, сонирхлыг нь өдөөхүйц  сургалтын аюулгүй орчныг хэрхэн бий болгож болохыг үзүүлэн таниулах; 
 • Анги доторх болон гаднах сургалт, онлайн сургалт, оролцооны платформ дээр хэлэлцүүлэг өрнүүлэх;
 • Уанскай байгууллагын багтай хамтран сургалтын хөтөлбөрийн чанарыг сайжруулах зорилгоор сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх чиглэлээр хамтран ажиллах;
 • Монгол дахь Хөтөлбөрийн захирлын хяналтан дор бүх эцэг эх, гэр бүлд эерэг болон сонирхолтой суралцах уур амьсгалыг бий болгох хүүхдэд ээлтэй орчин бий болгох;
 • Фэйсбүүк платформд зориулан бага насны хүүхдүүдийн насны онцлогт тохирсон үйл ажиллагааг таниулах видео бичлэг хийж, үзүүлэн таниулах;
 • Бага насны хүүхдүүдийн насны онцлогт тохирсон үйл ажиллагаануудын талаар эцэг эх, асран хамгаалагч нартай тодорхой, үр дүнтэй харилцаа тогтоох;
 • Хүүхэд, эцэг эх болон ажлын хамт олонтойгоо эерэг харилцаатай байх;
 • Гэр бүлийн төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн оролцох;
 • Өөрийн ур чадвар болон мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхийн тулд өөрийгөө тогтмол хөгжүүлэх; 
 • Ажилтнуудын шаардлагатай хурал, уулзалтуудад оролцох;
 • Олон нийтийн өдрийн үйл ажиллагаанд эцэг эх, хүүхдүүдийг идэвхтэй оролцуулахын тулд Гэр бүлийн зохицуулагч нартай хамтран ажиллах;
 • Уанскай байгууллагын Гэр бүлийн төвд гэр бүлийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулахад Уанскай байгууллагын багийг дэмжиж ажиллах ба хүүхэд асрах үүрэг хариуцлагын талаар олон нийтэд сурталчлан таниулах;   
 • Хөтөлбөрийн өөрчлөлт хийж, сайжруулах  бусад үүрэг, хариуцлагыг биелүүлэх;

АЖЛЫН БАЙРНЫ ШААРДЛАГА:

 • Бага насны хүүхдийн боловсрол болон холбогдох чиглэлээр мэргэшсэн;
 • Бага насны хүүхэд болон эцэг эхчүүдтэй ажилласан эсвэл хүүхэд асрах чиглэлээр багадаа 3 жилийн ажлын туршлагатай байх; 
 • Хүүхэд хамгаалал болон хүүхдийн халамжийн үйлчилгээний талаарх Монгол улсын хууль, эрх зүй болон дүрэм журмын мэдлэгтэй байх; 
 • Бага насны хүүхдийн халамж болон боловсролын шилдэг туршлагуудын талаар сайн мэдлэгтэй байх;
 • Илтгэх, танилцуулах болон харилцааны өндөр ур чадвартай байх;
 • Виртуал ангийн платформ дээр ажиллаж байсан туршлагат. Зүүм програмыг ашиглах чадвартай бол давуу тал болно;
 • Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай байх; 
 • Өдөр тутмын ажлын хүрээнд олж авсан мэдлэгээ гярхай ажиглан хэрэгжүүлэх чадвартай байх;
 • Байнга суралцахыг эрхэмлэдэг байх;
 • Бусдыг ойлгодог, энэрэн хайрладаг ба хүндэтгэлтэй ханддаг байх;
 • Бие даасан, нээлттэй, идэвх санаачилгатай, багаар ажиллах чадвартай, амьдралын эерэг дадал хэвшил, хандлагатай байх;  
 • Компьютерийн мэдлэгтэй, MS Office програмуудыг эзэмшсэн байх. Ерөнхий дэмжлэг үзүүлэхүйц төрөл бүрийн  компьютерийн  программ хангамжийн мэдлэгтэй  байх. Android төхөөрөмж дээр ажиллах практик мэдлэгтэй бол давуу тал болно; 
 • Бага насны хүүхдийн өсч, хөгжих орчинг сайжруулах чин эрмэлзэлтэй байх;

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ:

Анкет болон ажилд орох өргөдлөө илгээхдээ гарчиг хэсэгт ажлын байрны нэрийг бичиж,  careers@onesky.org имэйл хаяг рүү илгээнэ үү. 

“Уанскай” ТББ нь тэгш боломж олгогч байгууллага юм

ORGANIZATION OVERVIEW:

OneSky for all children trains communities and caregivers to provide nurturing responsive care and early education so that vulnerable young children can thrive. OneSky was founded in 1998 to improve the lives of children in China’s welfare institutions. In 2011, OneSky was invited by China’s Ministry of Civil Affairs to train every child welfare worker in the country to implement our evidence-based approach. The OneSky Approach has reached every province of China and now beyond to benefit marginalized children in low-resource settings across Asia. Over 20+ years, always in partnership with government and local communities, OneSky has trained 75,878 caregivers to improve outcomes for 274,521 vulnerable children in mainland China, Vietnam, Mongolia and Hong Kong, SAR. You can read more about our impact here.

JOB SUMMARY:

The trainer is responsible for leading group parenting sessions on Early Childhood Care and Education (ECCE) best practices. The Trainer will model quality child-adult interactions, and lead face-to-face and  on-line learning and engagement platforms to provide guidance and support to parents on how to promote healthy holistic child development. The trainer will also work collaboratively with the other members on the OneSky training team to plan and implement the training curriculum.  

REPORTING TO:  Program director

JOB RESPONSIBILITIES:

 • Conduct training in-person and online to teach parents and caregivers on how to build secure attachments and provide quality care and enact responsive interactions for their children.
 • Demonstrate how to set up a safe learning environment that stimulates play and exploration while also promoting all areas of development (e.g. cognitive, physical, social-emotional, and language).
 • Facilitate discussions in and out of class training and on online learning and engagement platforms.
 • Work cooperatively with the OneSky team to develop, implement, and evaluate the training to improve program quality.
 • Work under the supervision of the Program Director, MN to create a child friendly space that promotes a positive and engaging learning atmosphere for all parents and families. 
 • Create and demonstrate age-appropriate activities for young children on homemade videos for Facebook, etc.and online engagement sessions.
 • Communicate clearly and effectively with parents and caregivers about age-appropriate activities for young children.
 • Maintain positive relationships with children, parents, and staff members.
 • Participate with maintenance and operations of the Family Center.
 • Participate in all professional development experiences to expand skills and knowledge.
 • Keep up to date on current knowledge and best practices of child development and early childhood education. 
 • Attend required staff meetings. 
 • Work cooperatively with Family Coordinators to provide active engagement of children and families during Community Days.  
 • Support the OneSky team on the program delivery of family skills training and advocate on the shared childcare responsibilities.
 • Other duties and responsibilities as required as the program evolves. 

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE:

 • Bachelor’s degree in Early Childhood Education or related discipline; 
 • At least three years of experience working with young children and parents or relevant in childcare settings;
 • Knowledge of Mongolian Laws and regulations regarding the child protection and child welfare services;
 • Good knowledge of best practice for care and education of young children;
 • Strong oral presentation and communication skills;
 • Experience with the virtual classroom platforms.  Proficiency in using Zoom a plus;
 • Works collaboratively in a team environment but can also work independently;
 • Keen observation skills with the ability to apply insights into daily practice;
 • Values continuous learning and  professional development;
 • Respectful, compassionate and understanding of others;
 • Independent, open-minded, proactive, committed, team player with a positive hands-on attitude;
 • Proficiency in computer skills, especially MS office. Proficiency in various computer software and hardware for general support. Practical knowledge on Android device will be an advantage;
 • Committed to improving the lives of young children and their families.

TO APPLY:

Please send your application letter and resume to mendy.nasan@onesky.org and include the job title on the subject line.

Onesky is an equal-opportunity employer

ORGANIZATION OVERVIEW

Founded in 1998, OneSky for all children is a US charity NGO working in Asia countries in the Early Childhood care and education area. OneSky works to transform the lives of vulnerable children by teaching communities to provide nurturing responsive early care and education. Over 25 years, always in partnership with government and local communities, OneSky has trained 75,489 caregivers to improve outcomes for 283,425 vulnerable children in mainland Vietnam, China, Mongolia and Hong Kong, SAR. You can read more about our impact here.

In Vietnam, OneSky has served as a hub for training independent child care providers in industrial zones. Since 2018, OneSky has trained approximately 1400 home daycare providers to create safe and stimulating learning environments and support the cognitive and social emotional development of over 37,000 vulnerable children of workers in industrial zones of 4 provinces: Danang, Quang Nam, Hai Duong and Quang Ngai.

Aiming at scaling up the program through a government model nationwide, we are looking for a Finance Manager as follows:

JOB SUMMARY

Main duty: The Finance Manager will be responsible for ensuring smooth operation of all financial planning and accounting activities, maintaining integrity of the team and financial and accounting system, implementing internal control across the organization.

REPORTS TO: Country Director (in-country support) and Chief Finance Officer (finance and accounting)

LOCATION

OneSky Early Learning Center, Danang

RESPONSIBILITIES

 1. Support the Country Director (“CD”) to prepare the annual national budget and business plans. Maintain the Adaptive Budget System for Vietnam.
 2. Review payroll files submitted by Accountants for accuracy and alignment to approved budget and forecast, ensure timely submission to CD and CFO for final approval and release.
 3. Review payment and advance requests submitted by Accountants for accuracy and alignment to approved budget and forecast, ensure timely submission to CD and CFO for final approval and release.
 4. Maintain the QuickBook accounting system locally that will work with the OneSky Big Book by accounts and be compliant with GAAP.
 5. Implement the internal control policies and procedures up to OneSky’s standards.
 6. Manage the National Bank Account (OneSky Vietnam) including report generation and bank reconciliation each month.
 7. Prepare/review the month end and year end accounting closing, to generate financial statements and narrative report.
 8. Prepare/assist the period proposal and financial reports to the Government and Donors (on Vietnam expenses) as required.
 9. Prepare local tax filing to be compliant with local taxation and other regulatory requirements.
 10. Ensure program funding is released on schedule, and oversee the corresponding accounting by the program sites.
 11. Supervise the workload and job quality of accountants, facilitate career development discussions as needed, and complete annual APR review together with CD.
 12. Closely work with the global finance team on any related finance matters.
 13. Cooperate with auditor(s) for annual local / international audit.

 

REQUIREMENTS

 1. Qualification and Experience:
 • Bachelor’s Degree (or above) on Accounting or Finance preferred
 • More than five years working experience in Accounting, Financial management or consulting, related working experience in NGO is preferred.
 1. Competences:
 • Fluency in English and Vietnamese both speaking and writing
 • Good communication skills with audit, tax and other government partners
 • Proficient computer skills especially Excel modeling
 • High efficiency, organized and details oriented, can work under pressure
 • Integrity, transparency, Team player, passionate about NGO work

 

START DATE:  1 June 2023

SALARY & BENEFIT

Salary is competitive and commensurate with experience, and includes excellent benefits.

 

TO APPLY

Please send your cover letter and resume to careers@onesky.org and kim@onesky.org and include the job title in the subject line. For enquiries, please contact Ms Kim on 0932.449.985. Personal data collected will be used for recruitment purposes only. Data of unsuccessful applicants will be destroyed after one year.

OneSky is an equal opportunity employer

Visit our website for more information: https://onesky.org

ORGANIZATION OVERVIEW

Founded in 1998, OneSky for all children is a US charity NGO working in Asia countries in the Early Childhood care and education area. OneSky works to transform the lives of vulnerable children by teaching communities to provide nurturing responsive early care and education. Over 25 years, always in partnership with government and local communities, OneSky has trained 75,489 caregivers to improve outcomes for 283,425 vulnerable children in mainland Vietnam, China, Mongolia and Hong Kong, SAR. You can read more about our impact here.

In Vietnam, OneSky has served as a hub for training independent childcare providers in industrial zones. Since 2018, OneSky has trained approximately 1400 home daycare providers to create safe and stimulating learning environments and support the cognitive and social emotional development of over 37,000 vulnerable children of workers in industrial zones of 4 provinces: Danang, Quang Nam, Hai Duong and Quang Ngai.

In August 2020, MOET endorsed the OneSky training curriculum. OneSky’s nurturing responsive care training is designed to equip adult caregivers who care for migrant children including independent childcare (ICC) providers and migrant parents. Working together with OneSky Global and Local teams, the specialist will lead the replication and scaling of OS programs. The specialist will train, monitor and supervise trainers to reach large numbers of adult caregivers and even larger numbers of young children who will benefit indirectly through improved quality programs.

Aiming at scaling up the program through a government model nationwide, OneSky is seeking bi-lingual (English & Vietnamese), highly motivated, collaborative team member (Early Childhood Education Specialist) with strong leadership skills and deep knowledge of best practices in early childhood education to support our Early Childhood Programs development in Vietnam. .

JOB SUMMARY

The Early Childhood Education (ECE) Specialist is responsible for supervising, mentoring, coaching, assessing and supporting the OneSky training team and early education staff so they can provide quality education for the young children. The specialist will build an engaged team and promote a culture of professional learning and reflective practice.

REPORTS TO: Country Director (CD) and to Chief Program Officer as her/his technical supervisor

LOCATION

Based in one of the following cities – Danang, Dong Nai, Binh Duong, Long An, Bac Ninh, Bac Giang, Hanoi and HCM 

RESPONSIBILITIES

General

 • Work closely with Chief Program Officer to meet training program objectives, including program quality and other deliverables
 • Work closely with the Core team in OneSky ELC-Da Nang to meet program objectives, including program quality and other deliverables
 • Assist in program evaluation studies, such as supporting data collection and making simple analysis
 • Develop and systematically to enforce to apply procedures and policies to consistently sustain program quality
 • Understand the needs of multiple stakeholders (OneSky Global, OneSky Local, Government, Funders) to best facilitate communication and coordination among all parties
 • Translate curriculum and/or communication materials occasionally from Vietnamese to English, or vice versa
 • Cooperate with the Chief Program Officer on program quality and operations regularly
 • Assist to create and monitor budgets
 • Assist to generate reports to donors
 • Other duties as assigned by the management

ICC scaling specific

 • Train, supervise and mentor OneSky trainers
 • Assist in the hiring of a growing team of qualified and passionate trainers
 • Work closely with the 1GDL team (VN) and trainers to promote the use of OneSky’s 1BigFamilyLearning platform
 • Support and assist in the expansion of national training programs

REQUIREMENTS 

 • Bachelor’s degree (preferably Master’s degree) in Early Childhood Education.
 • Over ten years’ direct experience working with young children at kindergarten
 • At least three years’ hands-on direct experience teaching young children, especially infant and toddlers
 • At least three years’ experience supervising, teaching, and mentoring adults
 • Deep knowledge of early childhood best practices for young children
 • English & Vietnamese proficiency required
 • Strong communication skills
 • Strong work ethic
 • Strong organizational and leadership skills
 • Flexible & Proactive
 • Cooperative and collaborative team member
 • Values ongoing learning
 • Positive attitude

START DATE:  Immediately

SALARY & BENEFIT

Salary is competitive and commensurate with experience, and includes excellent benefits.

 

TO APPLY

Interested applicants please send your cover letter and resume (bilingual in Vietnamese and English) to  careers@onesky.org and kim@onesky.org and include the job title in the subject line. For more information , please contact Ms Kim on 0932.449.985.

Personal data collected will be used for recruitment purposes only. Data of unsuccessful applicants will be destroyed after one year.

 

OneSky is an equal opportunity employer

Visit our website for more information: https://onesky.org

ORGANIZATION OVERVIEW

Founded in 1998, OneSky for all children is a US charity NGO working in Asia countries in the Early Childhood care and education area. OneSky works to transform the lives of vulnerable children by teaching communities to provide nurturing responsive early care and education. Over 25 years, always in partnership with government and local communities, OneSky has trained 75,489  caregivers to improve outcomes for 283,425 vulnerable children in mainland Vietnam, China, Mongolia and Hong Kong, SAR. You can read more about our impact here.

In Vietnam, OneSky has served as a hub for training independent childcare providers in industrial zones. Since 2018, OneSky has trained approximately 1400 home daycare providers to create safe and stimulating learning environments and support the cognitive and social emotional development of over 37,000 vulnerable children of workers in industrial zones of 4 provinces: Danang, Quang Nam, Hai Duong and Quang Ngai.

Aiming at scaling up the program through a government model nationwide, we are looking for an Operations Manager (OM) who is responsible for the Independent child care training program in 3  provinces across Southern Vietnam. The Operations Manager will report to the Country Director (CD).

JOB SUMMARY

The OM will lead and manage the day-to-day operations of OneSky Independent Child Care (ICC) training program in 3 Southern provinces. S/he will provide operational support to the CD and Programs Team, and ensure all operational deliverables are in line with the organization’s vision, mission, values, and strategic goals. S/he will be a key contributor in shaping the country-level strategy, key implementing the ICC training programs, and scaling ICC programs across Vietnam.

LOCATION

Based in one of the following cities – Danang, Dong Nai, Binh Duong or Long An.

 

RESPONSIBILITIES

 • Provide leadership and oversight of the day-to-day operations of ICC training programs across Vietnam to achieve the desired objectives and goals.
 • Work with the CD and global leadership team to develop and translate the country strategy and goals into operational plans, policies, and budgets.
 • Cooperate with the Program Team to assess community and operational needs, ensuring that both OneSky staff and government Partners/participants (PPC, DOET, DPC, District Education section, ICC trainees) are running the ICC training programs effectively and efficiently in a hybrid remote-onsite environment.
 • Implement, oversee, and maintain HR and technology systems of ICC training program, ensuring that IT systems and services are available, up-to-date, and delivered consistently, reliably, and securely across Vietnam.
 • Proactively identify and manage risks (financial, legal, organizational, etc), escalate issues when appropriate, and effectively manage crises and conflicts.
 • Work with the CD to develop, cultivate, and strengthen relationships with government, businesses, funders, and other nonprofit organizations, locally and internationally.
 • Maintain financial management to the program in accordance with the accountability standards of OneSky and government Partners.
 • Develop systems to ensure effective communication between departments and positions to foster a collaborative and efficient environment.
 • Prepare meeting agendas, briefs, and departmental reports, coordinating with relevant internal staff and external stakeholders as needed.
 • Draft, manage, and oversee contracts with vendors, nonprofit organizations, and government agencies.
 • Serve as a go-to for staff when the CD is unavailable or inaccessible.
 • Manage special projects and other works needed as designated by the CD.

REQUIREMENTS

 • Bachelor’s degree (preferably master’s degree) in social sciences, project management, operations, finance or related fields.
 • At least 8 years of experience, including a minimum of 3 years in management roles preferably relating to management of education projects or specific NGO training projects.
 • Effective and progressive leadership and people management skills, including managing through team leaders, systems and processes.
 • Ability to build internal and external relationships and partnerships.
 • Willingness to travel to different project provinces across Vietnam to set up and monitor projects.
 • Knowledge of educational needs/opportunities and cultural sensitivity in Vietnam and experience in implementing programs in low-resource environments is advantageous.
 • Ability to effectively preempt emerging issues to make big decisions in ambiguous circumstances.
 • Entrepreneurial, results-oriented, systems-thinker, tech savvy, and innovative with outstanding attention to details.
 • Able to attend relevant local and international meetings and conferences.
 • Able to participate in training and professional development opportunities.
 • Fluency in written and spoken English and Vietnamese.

START DATE:  Immediately

SALARY & BENEFIT

Salary is competitive and commensurate with experience, and includes excellent benefits.

 

TO APPLY

Please send your cover letter and resume to careers@onesky.org and kim@onesky.org and include the job title in the subject line. For enquiries, please contact Ms Kim on 0932.449.985. Personal data collected will be used for recruitment purposes only. Data of unsuccessful applicants will be destroyed after one year.

 

OneSky is an equal opportunity employer

Visit our website for more information: https://onesky.org